Sunbrella Canopy
Instalacja artystyczna wykorzystująca kolorowe tkaniny Sunbrella i tamborki do wyszywania.

Sunbrella®
Canopy

Sunbrella Canopy
w Mediolanie, Włochy

Stworzona przez francuską projektantkę, Élise Fouin, wystawa Sunbrella Canopy w ramach Tygodnia Mody w Mediolanie podczas pokazu SuperDesign prezentowała mozaikę kolorowych tkanin naciągniętych na tamborki do wyszywania i otaczając zwiedzających dźwiękami tworzyła wrażenie pobytu w lesie tropikalnym . Główną rolę odgrywało światło filtrowane przez żywe kolory tkanin, dodając całości głębszej przestrzeni i fantazji. Projekt wystawy Fouin nawiązywał do związku pomiędzy koroną drzew a tkaninami Sunbrella, podkreślając narażenie obu elementów na niszczące siły natury, takie jak słońce i deszcz.

Korony drzew to najwyższa warstwa lasu – miejsce najbardziej narażone na niszczące działanie sił natury, np. słońca i deszczu, dokładnie tak jak w przypadku tkanin Sunbrella.

Élise Fouin

Zobacz, jak powstawała kolekcja Sunbrella Canopy.