Sunbrella Connexions - Sunbrella-upplevelser
Sunbrella Connexions-ballonger visas i Milano under mässan SuperDesign.

Sunbrella Connexions

Sunbrella Connexions

Under designveckan i Milano i april 2017 kommer Sunbrella att ställa ut konstinstallationen “Connexions”, skapad av den världsberömda franska fotografen och konstnären Charles Pétillon.

Pétillons installation består av tio enorma ballonger som sammanlänkas och täcks av de senaste Sunbrella-tygerna. För att frammana sammanhang och meningsfulla tolkningar av tygerna har installationen ställts ut och fotograferats på unika platser, både inomhus och utomhus. Med den här tolkningen skapar Pétillon sammanhang mellan verkligheten och bilderna, vilket ger besökaren en ny upplevelse av varumärket Sunbrella.

Både installationen och serien med fotografier kommer att ställas ut på Super Design Show. Projektet kommer också att omfatta en video där man får följa den skapande och konstnärliga processen.

4–9 april 2017
Superstudio Più
Via Totona, 27, Milano, Italien
Sunbrellas bås: Plats 16

Se hur Sunbrella Connexions kom till.
Konstnären Charles Petillon är känd för sina verk med ballonger. Hans installation med Sunbrella-tyger visades på SuperDesign-mässan i Milano 2017.

OM CHARLES PÉTILLON

Den självlärde fotografen Charles Pétillon inledde sin karriär som reklamfotograf under ledning av Jean Larivière. Tillsammans experimenterade de med fotografimediets olika tekniker och upptäckte en helt ny metod för konstfotografi.

Han började arbeta under eget namn som stillebenfotograf inom reklam år 2002 och skapade en rad olika reklamkampanjer. Hans stilleben har regelbundet publicerats i olika tidskrifter som Lui, Mixte, Numéro, Vogue Gioiello och Vogue Russia. Under 2009 påbörjade han ett speciellt projekt kring människor och deras miljö, och därmed deras minnen av platserna.

www.charlespetillon.com