การติดตั้ง Sheila Hicks - ประสบการณ์ Sunbrella
เส้นใย Sunbrella สีสันสดใส ที่การแสดงผลงานของ Sheila Hicks ที่ Palais de Tokyo

การแสดงผลงาน Sheila
Hick Art