Sunbrella Canopy
การจัดแสดงงานศิลปะโดยใช้ผ้า Sunbrella ที่มีสีสันสดใส อยู่ในสะดึงที่เชื่อมต่อกัน

Sunbrella®
คาโนปี้

ปะรำ Sunbrella
ในมิลาน อิตาลี

สร้างขึ้นโดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศสชื่อ %sÉlise Fouin นิทรรศการ Sunbrella Canopy มีคุณลักษณะเด่นที่โมเสกโดยการใช้ผ้า Sunbrella ที่มีสีสันสดใสใส่ไว้ในสะดึงที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งต้องการให้ผู้เข้าชมซึมซับเสียงและความรู้สึกของป่าเขตร้อนเขียวชอุ่ม ในระหว่าง Milan Design Week ที่พื้นที่จัดแสดง SuperDesign แสงซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการได้รับประสบการณ์นี้ ถูกกลั่นกรองโดยผ้าสีสดใส เพื่อเพิ่มมิติและเนื้อผ้าลงบนพื้นที่ภายใน การออกแบบของ Fouin บนพื้นที่นี้ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรือนยอดของป่าและเนื้อผ้าจาก Sunbrella สังเกตได้ว่าทั้งสองนั้นได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และฝน

คาโนปี้ คือชั้นเรือนยอดของป่า – จุดที่สัมผัสกับความรุนแรงของธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และฝน เช่นเดียวกันกับผ้าของแบรนด์

Élise Fouin

ชมว่า Sunbrella คาโนปี้ มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไร