Sunbrella Contour
ตัวเลือกของผ้าใน Sunbrella Contour

Sunbrella®
Contour

Sunbrella Contour

สร้างผ้าบังแดดที่น่าทึ่งด้วย
รูปแบบที่ใครก็ไม่อาจปฏิเสธ

ด้วยผ้าบังแดดเนื้อทึบ Sunbrella Contour มอบที่สุดแห่งการป้องกันรังสียูวีและความคงที่ของสี รวมไปถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมที่คุณคาดหวังได้จาก Sunbrella ด้วยการคิดค้นที่มีการจดสิทธิบัตรแล้ว 15 สี Sunbrella Contour สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโครงสร้างการบังแดดได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่หลังคาบังแดดสำเร็จรูป ไปจนถึงโครงสร้างการบังแดดที่ขยายไปยังพื้นที่กลางแจ้ง

โครงสร้างการบังแดดที่ถูกสร้างขึ้นด้วย Sunbrella Contour สามารถ
หาได้จากผู้ผลิตเหล่านี้

ง่ายต่อการประดิษฐ์และติดตั้ง

Sunbrella Contour มีความหยาบน้อยกว่าและยืดหยุ่นมากกว่าผ้าบังแดดอื่น ๆ ด้วยนวัตกรรมของมันจะทำให้โครงสร้างการบังแดดประดิษฐ์ขึ้นได้โดยง่าย ทั้งแบบที่เรียบง่ายสวยงาม หรือแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน และเพราะว่า Sunbrella Contour เป็นผ้าที่ไม่ได้มีทิศทางที่ตายตัว ดังนั้น มันสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การส่งผ่านแสงที่เหมาะสม

ด้วยหนึ่งในผ้าถักบังแดดซึ่งมีอยู่ในท้องตลาด ที่มีการป้องกันรังสียูวีในระดับสูงสุด Sunbrella Contour ถูกออกแบบมาเพื่อกรองแสงไปพร้อม ๆ กับยอมให้น้ำไหลผ่านได้

การส่งผ่านแสงโดยไม่มีกันสาด

การส่งผ่านแสงโดยไม่มีกันสาด

การส่งผ่านแสงด้วยกันสาด

การส่งผ่านแสงด้วยกันสาด

ผ้าใน Sunbrella Contour