Sunbrella Dimension Collection
BLOCK_HERO_IMG_ALT

Sunbrella® Dimension Collection

Sunbrella Dimension Collection

Chào mừng quý vị đến với các yếu tố thiết kế mới

Bộ sưu tập Dimension Collection cho thấy tiềm năng sáng tạo trong các môi trường quen thuộc. Thông qua việc xếp lớp hoặc tái sử dụng các mảnh đồ nội thất hiện có bằng vải, sự kết hợp giữa các màu đơn sắc và các loại hoa anh thảo độc đáo của Dimension tạo ra sự kết hợp màu sắc bất ngờ, cấu trúc dệt phức tạp và xoay sợi nổi - mang tới không gian tươi mới và hiện đại.

Dimension giới thiệu chín mẫu mới, thú vị và đặc biệt, truyền cảm hứng cho các thiết đặt động để sử dụng trong các không gian hàng ngày – Array, Depth, Expand, Extent, Layer, Level, Range, Resonate và Scale. Tích hợp các loại vải Sunbrella cơ bản như Cast với những khám phá mới về kết cấu thông qua các mẫu như Depth, Dimension tạo kết nối và sự liên quan giữa các bộ sưu tập hiện có của Sunbrella , Elements, Shift, Makers và Pure. Bộ sưu tập cũng trải dài từ các mẫu hoa văn và vải che nắng vượt thời gian, đến các kiểu dệt dầy chắc, hiệu ứng dệt tay, nhuộm nhiều màu và thiết kế tạo ra sự chuyển động.