Sunbrella Strap
Sunbrella®Strap织带系列

Sunbrella®
Strap

Sunbrella Strap

创新邂逅 舒适替带

Sunbrella 织带系列拥有丰富的编织效果,可设计创造出非同一般的座椅。Sunbrella Strap 织带系列取材于加强型 Sunbrella 纱线,完美坚固舒适度。这种革新的面料重塑了传统条织家具的外观及使用体验。与乙烯面料的僵硬不同(会破裂和掉色),Sunbrella Strap 织带系列质地更加舒适柔软,并广泛适用于装饰家具设计,其惊艳的外观历久弥新。