Rengöring av Sunbrella solskyddstyger | Sunbrella tyger

Rengöring av Sunbrella® solskyddstyger

Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella-tyget i gott skick är att spola av tyget varje månad med rent vatten. Det bidrar till att smuts inte tränger djupare in i tyget och minskar behovet av tätare grundlig rengöring. I de flesta miljöer behövs en grundlig rengöring vartannat eller vart tredje år.

Ladda ner rengöringsinstruktioner (PDF)

När det är dags för grundlig rengöring kan Sunbrella-tygerna rengöras kvarsittande på markisställningen om storleken tillåter, eller annars tas bort för att underlätta rengöring av besvärliga fläckar eller för professionell rengöring.

Allmän eller lätt rengöring

För rengöring av Sunbrella-tyg som sitter på en markisställning:

 • Borsta bort lös smuts.
 • Spola av.
 • Förbered en rengöringslösning med vatten och milt rengöringsmedel, t.ex. Woolite eller Dawn flytande diskmedel.
 • Använd en borste med mjuk borst för att rengöra tyget.
 • Låt rengöringslösningen sjunka in i tyget.
 • Skölj noga tills alla rester av såpan har försvunnit.
 • Lufttorka.
 • Beroende på tygets ålder kan efterbehandling vara överflödigt.

Om svåra fläckar sitter kvar, t.ex. mögel, kan en blandning av blekmedel och diskmedel användas för punktrengöring. För takavrinning eller liknande fläckar kan ett starkare avfettningsmedel behövas.

Grundlig rengöring för besvärliga fläckar och mögel

Sunbrella-tygerna motstår som regel mögeltillväxt, men mögel kan växa i smuts och andra främmande ämnen som inte tas bort från tyget. Rengöring av besvärliga fläckar:

 • Förbered en lösning med 2 dl blekmedel och 0,5 dl milt diskmedel per 4 l vatten.
 • Låt blandningen sugas in i tyget i upp till 15 minuter.
 • Rengör med en mjuk borste. OBS! Detta steg bör undvikas vid rengöring av den belagda sidan (baksidan) på Sunbrella Plus, Supreme eller Clarity.
 • Skölj noga tills alla rester av såpan har försvunnit.
 • Lufttorka.
 • Upprepa vid behov.
 • Efterbehandling av tyget för vatten- och fläckresistens är nödvändigt efter användning av blekmedel.

OBS! Var försiktig vid rengöring av den belagda sidan (undersidan) av Sunbrella Plus, Supreme eller Clarity med den rekommenderade blekmedelslösningen. Den belagda sidan av tyget ska endast sprejas med den rekommenderade blekmedelslösningen och sköljas noga.

Återbehandla Sunbrella-tyger

Sunbrella-tyger är behandlade med en särskild vatten- och fläckavstötande beläggning som är utformad för att hålla i många år, men det kan vara nödvändigt att fylla på den efter mycket grundlig rengöring. Glen Raven® rekommenderar produkten 303® Fabric Guard som säljs i USA och Tex’Aktiv, som säljs internationellt.

Applicering av återbehandling:
 • Rengör Sunbrella-tyget med hjälp av någon av de rekommenderade rengöringsmetoderna.
 • Låt Sunbrella-tyget lufttorka tills det är helt torrt.
 • Applicera återbehandlingen i ett välventilerat utrymme genom att följa instruktionerna på förpackningen.

Professionell markisrengöring

Det kan finnas företag som erbjuder professionell markistvätt. Vid bedömning av sådana tjänster bör du fråga efter företagets erfarenhet av att arbeta med Sunbrella-tyger och deras kunskap om krav på rengöring och efterbehandling.