Användarvillkor – Sunbrellas tyger

Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att använda eller besöka denna webbplats förbinder du dig till dessa juridiska villkor och denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa juridiska villkor och denna integritetspolicy har du inte rätt att besöka eller använda denna webbplats.

Denna webbplats eller vilken någon del av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller utnyttjas på något sätt för något kommersiellt ändamål som inte uttryckligen tillåts av Glen Raven Materials Solutions, LLC.

Glen Raven Materials Solutions, LLC och samarbetande företag reserverar rätten att efter eget gottfinnande neka leverans av tjänsten, utan begränsning, om Glen Raven Materials Solutions, LLC vi anser att en kunds agerande strider mot gällande lag eller är skadligt för Glen Raven Materials Solutions, LLC och dess samarbetande företag.

Copyright

Allt innehåll på denna webbplats, som text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, och programvara, tillhör Glen Raven Materials Solutions, LLC eller dess innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrättslag i USA och andra länder. Sammanställningen (dvs. insamling, arrangemang och kombination) av allt innehåll på denna webbplats tillhör exklusivt Glen Raven Materials Solutions, LLC och skyddas av upphovsrättslag i USA och andra länder. All programvara som används på denna webbplats tillhör Glen Raven Materials Solutions, LLC eller dess programvaruleverantörer och skyddas av upphovsrättslag i USA och andra länder.

All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring, återpublicering, visning eller utförande av innehållet på denna webbplats är strängt förbjuden.

Friskrivning

Denna webbplats tillhandahålls av Glen Raven Materials Solutions, LLC i befintligt utförande. Glen Raven Materials Solutions, LLC gör inga framställningar och lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på webbplatsen.

I den största möjliga utsträckning enligt gällande lag fråntar Glen Raven Materials Solutions, LLC sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Glen Raven Materials Solutions, LLC åtar sig ingen ansvarsskyldighet av något slag på grund av användning av denna webbplats, inklusive utan begränsning direkta, indirekta, tillfälliga, straffande och påföljande skador.

Varumärken

Sunbrella®, Defiance® och Ventana Collection® är registrerade varumärken som tillhör Glen Raven, Inc. i USA och vissa länder. Varumärken som tillhör Glen Raven, Inc. får ej användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Glen Raven, Inc., på något sätt som kan orsaka förväxling bland kunder eller på något sätt som nedvärderar eller vanhedrar Glen Raven, Inc. Alla andra varumärken som inte ägs av Glen Raven Materials Solutions, LLC, Glen Raven, Inc. eller dess samarbetande företag som visas på denna webbplats tillhör sina respektive innehavare, som kan vara andra än företag som samarbetar med, har anknytning till eller sponsras av Glen Raven Materials Solutions, LLC eller dess samarbetande företag.