Warunków użytkowania - tkaniny Sunbrella

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszelkie treści na tej stronie, np. teksty, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie są własnością spółki Glen Raven Materials Solutions, LLC lub jej dostawców treści i są chronione na mocy amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kompilacja (czyli zebranie, układ i rozmieszczenie) wszelkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością spółki Glen Raven Materials Solutions, LLC i jest chronione na mocy amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane na tej stronie stanowi własność spółki Glen Raven Materials Solutions, LLC lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione na mocy amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Wszelkie inne formy użytkowania, w tym reprodukcja, modyfikacja, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie treści zawarte na tej stronie jest surowo zabronione.

TEXT_TWO_COLUMNS_1_COLUMN_TWO_PARAGRAPH_3

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa jest udostępniana przez spółkę Glen Raven Materials Solutions, LLC, w stanie, w jakim jest. Firma Glen Raven Materials Solutions, LLC nie wydaje żadnych oświadczeń ani zapewnień, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w zakresie działania witryny lub informacji, zawartości, materiałów lub produktów znajdujących się na stronie.

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, spółka Glen Raven Materials Solutions, LLC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych i domniemanych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Warunki użytkowania

Niniejszej strony ani żadnej jej części nie wolno reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać w innym komercyjnym celu, na który spółka Glen Raven Materials Solutions, LLC nie wyraziła jednoznacznej zgody.

Spółka Glen Raven Materials Solutions, LLC i jej filie zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług zgodnie z własnym uznaniem, w tym między innymi w sytuacji, kiedy spółka Glen Raven Materials Solutions, LLC będzie uważać, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów spółki Glen Raven Materials Solutions, LLC i jej filii.

TEXT_TWO_COLUMNS_3_COLUMN_TWO_PARAGRAPH_3

Znaki towarowe

Sunbrella®, Defiance®, Firesist® i Glen Raven są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Glen Raven, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znaków towarowych spółki Glen Raven, Inc. nie wolno wykorzystywać w związku z żadnymi produktami lub usługami, które nie są własnością Glen Raven, Inc., w żaden sposób, który może spowodować dezorientację klientów lub w sposób, który kompromituje lub dyskredytuje spółkę Glen Raven, Inc.. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, które nie należą do spółki Glen Raven Materials Solutions, LLC, Glen Raven, Inc. lub jej filii, a które pojawiają się na tej stronie internetowej są własnością ich prawowitych właścicieli, którzy mogą lub nie być powiązani bądź sponsorowani przez spółkę Glen Raven Materials Solutions, LLC lub jej filie.