Zasady linkowania - tkaniny Sunbrella

Zasady linkowania

Zasady linkowania

Dziękujemy za współpracę i wspieranie tkanin Sunbrella®. Mamy nadzieję, że informacje na temat naszych tkanin na stronie internetowej Sunbrella pomogą Ci w rozwoju Twojej firmy. Spółka Glen Raven, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej Sunbrella i tych zasad linkowania w dowolnym czasie.
Aby utworzyć link do strony Sunbrella wymagamy przestrzegania poniższych warunków:

  • Można utworzyć łącze do strony Sunbrella za pomocą naszego logo, nazwy handlowej Sunbrella, ogólnego sformułowania, takiego jak „Aby uzyskać więcej informacji na temat tkanin Sunbrella, odwiedź witrynę www.sunbrella.com” lub bardziej dokładnego sformułowania, takiego jak „Pielęgnacja i czyszczenie tkanin Sunbrella”. Nie można używać innych znaków graficznych, aby utworzyć łącze.
  • Wolno umieszczać odnośniki do pełnych stron witryny Sunbrella, ale nie wolno umieszczać odnośników do poszczególnych elementów strony, np. obiektów Flash, obrazów, pól tekstowych itp.
  • Nie wolno obsadzać odnośników do strony Sunbrella w ramce umieszczonej w ramach Twojej witryny. Odnośnik do strony Sunbrella musi otwierać ją w pełnym oknie przeglądarki.
  • Twój przekaz na stronie musi zawierać jednoznaczne stwierdzenia, że produkty wykonane są z tkanin Sunbrella, a nie że Twój produkt końcowy posiada licencję Sunbrella lub spółki Glen Raven, Inc.
  • Odnośnik w żaden sposób nie ustanawia odpowiedzialności Sunbrella lub spółki Glen Raven, Inc. w związku z pisemną lub domniemaną gwarancją, jaką oferujesz dla swojego produktu końcowego
  • Utworzenie odnośnika i wykorzystywanie witryny Sunbrella oznacza, że akceptujesz te warunki.
  • Spółka Glen Raven, Inc. posiada prawa autorskie do wszystkich informacji na tej stronie internetowej. Nieuprawnione korzystanie z tej witryny jest zakazane.