นโยบายการเผยแพร่ลิงก์เว็บไซต์ - ผ้า Sunbrella

นโยบายการเชื่อมโยง

นโยบายการเชื่อมโยง

เราขอขอบคุณการร่วมทำธุรกิจและการสนับสนุนผ้า Sunbrella®ของคุณ และหวังว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อผ้าของเราบนเว็บไซต์ Sunbrella จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น Glen Raven, Inc ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ Sunbrella และนโยบายการเชื่อมโยงนี้ได้ตลอดเวลา
ในการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Sunbrella เราต้องการให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

  • คุณอาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Sunbrella จากโลโก้ของเรา ชื่อการค้า Sunbrella วลีทั่วไปเช่น “สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้า Sunbrella เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาได้ที่ www.sunbrella.com ” หรือวลีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่น “Sunbrella ดูแลและทำความสะอาด. ” คุณอาจจะไม่ได้ใช้กราฟิกอื่น ๆ เพื่อสร้างการเชื่อมโยง
  • คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเชื่อมโยงไปยังหน้าของเว็บไซต์ Sunbrella แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบของหน้า เช่น วัตถุแฟลช รูปภาพ กลุ่มของข้อความ ฯลฯ
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ฝังลิงค์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ Sunbrella ลงบนโครงสร้างที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ของคุณ ลิงค์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ Sunbrella จะต้องเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์เต็มรูปแบบ
  • ข้อความบนเว็บของคุณต้องระบุอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของคุณถูกผลิตโดยการใช้ผ้า Sunbrella ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ได้รับใบอนุญาตจาก Sunbrella หรือ Glen Raven, Inc
  • การเชื่อมโยงจะไม่กำหนดความรับผิดชอบโดย Sunbrella หรือ Glen Raven, Inc ต่อการรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยนัยใด ๆ ที่คุณจัดหาให้กับผลิตภัณฑ์สำเร็จของคุณ
  • การสร้างลิงค์เชื่อมโยงและการใช้เว็บไซต์ Sunbrella มีความหมายว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว
  • ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Glen Raven, Inc การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม