การรับประกัน - ผ้า Sunbrella

การรับประกันแบบจำกัดของ Sunbrella®

เรายืนยันอย่างแน่วแน่ต่อผ้าของเราด้วยการรับประกันที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ : การรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลา 5 ปีสำหรับผ้าหุ้มเบาะ ผ้าชนิดพิเศษ และผ้าบังแดดซึ่งใช้ตกแต่ง และการรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลา 10 ปีสำหรับผ้าบังแดดและผ้าที่ใช้ทางทะเล

ดาวน์โหลดเอกสารการรับประกัน PDF

การรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลา 5 ปี

การรับประกันนี้รวม :
วัสดุผ้าผ้าหุ้มเบาะ Sunbrella, Sunbrella Alloy, Sunbrella Clarity, Sunbrella Fundamental, Sunbrella Plus, Sunbrella Supreme, Sunbrella Unity

การรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลา 5 ปี

การรับประกันนี้รวม :
ผ้าบังแดดและผ้าที่ใช้ทางทะเล Sunbrella

การปรับปรุงสมรรถนะการใช้งานที่ได้เริ่มนำมาปฏิบัติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2008 ทำให้ Glen Raven สามารถขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพผ้าของ Sunbrella ออกไปให้นานขึ้น สำหรับการติดตั้งทั้งหมดที่ดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2008 เป็นต้นไป จะได้รับการรับประกันเป็นเวลานาน 10 ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก Glen Raven จะจัดหาผ้าทดแทนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่างปีที่หนึ่งถึงปีที่แปด ส่วนในปีที่เก้า Glen Raven จะคืนเงินต้นทุนของผ้าจำนวน 85% และในปีที่สิบจะคืนเงินต้นทุนของผ้าจำนวน 70%

การรับประกันคุ้มครองใครบ้าง :

การรับประกันนี้คุ้มครองผู้ที่ซื้อสินค้าของ Sunbrella

การรับประกันคุ้มครองอะไรบ้าง :

การรับประกันสำหรับผ้าของ Sunbrella นี้ให้ความคุ้มครองผ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เนื่องจากเกิดความบกพร่องด้านสีหรือความแข็งแรงอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการสัมผัสกับสภาวะต่าง ๆ ตามปกติ ซึ่งรวมถึงแสงแดด การเกิดเชื้อรา และสารเคมีในบรรยากาศ

การรับประกันนี้ครอบคลุมถึง :

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผ้าของ Sunbrella เท่านั้น

อะไรบ้างที่การรับประกันนี้ไม่คุ้มครอง :

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาและการทำความสะอาดตามปกติ; ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือใช้อย่างรุนแรงโดยไม่ถนอม; การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง; หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าใหม่, รวมถึงค่าแรงและค่าติดตั้ง

ข้อจำกัดของการรับประกัน :

ภาระรับผิดของ Glen Raven จำกัดเฉพาะตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในการรับประกันนี้ Glen Raven ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบผ้าที่นำส่งเพื่อเรียกร้องสิทธิ

สิ่งที่เราจะทำ :

Glen Raven จะจัดส่งผ้าชิ้นใหม่ที่เทียบเท่ากันไปให้ เพื่อทดแทนผ้าที่ไม่สามารถจะใช้งานได้อีกต่อไป

ต้องติดต่อใคร :

ให้ติดต่อพนักงานขายของ Glen Raven หรือตัวแทนแผนกลูกค้าสัมพันธ์เมื่อต้องการเรียกร้องสิทธิ

ผู้บริโภคควรติดต่อใคร :

โดยปกติแล้ว Sunbrella เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่น กันสาด ร่ม หรือหมอนอิง ดังนั้น ผู้บริโภคและผู้ใช้งานสุดท้ายควรติดต่อบริษัทผู้ขายผ้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ช่วงเวลาที่รับประกัน :

การปรับปรุงสมรรถนะการใช้งานที่ได้เริ่มนำมาปฏิบัติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2008 ทำให้ Glen Raven สามารถขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพผ้าของ Sunbrella ออกไปให้นานขึ้น กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง :

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับประกัน

ผ้า Sunbrella ของฉันสีซีด
ฉันต้องติดต่อใคร?

คำตอบ : ปกติแล้ว Sunbrella เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่าง หนอนอิง ร่ม ผ้าคลุมเรือ กันสาด ฯลฯ สำหรับบริการการรับประกัน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้น ๆ

คำถาม : การรับประกันรวมความเสียหายที่เกิดจากเชื้อราด้วยหรือไม่?

คำตอบ : หากวัสดุของ Sunbrella มีราขึ้น คุณสามารถกำจัดรานั้นได้ง่าย ๆ ด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของเราที่ หน้าการทำความสะอาด เชื้อราเจริญเติบโตในบริเวณที่มีดิน ละอองเกสรดอกไม้ และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ดังนั้นคุณสามารถป้องกันเชื้อราได้ด้วยการทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อไม่ให้เชื้อราก่อตัว

คำถาม : ผ้าใบกันสาดและผ้าใบที่ใช้ทางทะเล Sunbrella และผ้าอื่น ๆ ของ Sunbrella ต่างกันอย่างไร?

คำตอบ : ผ้าใบกันสาดและผ้าใบที่ใช้ทางทะเล Sunbrella ของเราออกแบบทางวิศวกรรมมาสำหรับโครงสร้างที่บังแดด และมีคุณลักษณะเด่นที่การก่อสร้างที่แข็งแรง แน่นหนา และเป็นผิวตบแต่งที่ดูหนักแน่น ส่วนผ้าที่ใช้สำหรับเครื่องเรือนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความนุ่นนวล ให้ความสะดวกสบาย ยืดหยุ่นสำหรับเก้าอี้หรือการใช้งานสำหรับเครื่องเรือน