ข้อกำหนดการใช้งาน - ผ้า Sunbrella

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

ด้วยการใช้งานหรือการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ต้องไม่ถูกผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้เพื่อหาประโยชน์สำหรับความมุ่งหมายทางการค้าใด ๆ อย่างอื่นก็ตาม ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Glen Raven Materials Solutions, LLC

Glen Raven Materials Solutions, LLC และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการตามดุลยพินิจของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หาก Glen Raven Materials Solutions, LLC เชื่อว่าการดำเนินการของลูกค้านั้นฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ Glen Raven Materials Solutions, LLC และบริษัทในเครือ

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก ตราสัญลักษณ์ ไอคอนบนปุ่ม รูปภาพ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ Glen Raven Materials Solutions, LLC หรือผู้จัดหาเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การเรียบเรียง (หมายถึงการเก็บรวบรวม การจัดการ และการประกอบ) ของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Glen Raven Materials Solutions, LLC และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Glen Raven Materials Solutions, LLC หรือผู้จัดหาซอฟต์แวร์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงการทำสำเนา การปรับเปลี่ยน การแจกจ่าย การส่งข้อมูล การพิมพ์ซ้ำ การแสดงผล หรือการปฏิบัติงาน จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย Glen Raven Materials Solutions, LLC “ตามสภาพที่เป็น” Glen Raven Materials Solutions, LLC ไม่มีการดำเนินการแทนหรือการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าด้วยการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้

Glen Raven Materials Solutions, LLC ได้รับอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบในการประกันทุกอย่าง ที่แสดงออกหรือกระทำการโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของสินค้าและเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง

Glen Raven Materials Solutions, LLC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ การลงโทษ และผลที่ตามมา

เครื่องหมายการค้า

Sunbrella®, Defiance® และ Ventana Collection® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Glen Raven, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่เฉพาะเจาะจง เครื่องหมายการค้าของ Glen Raven, Inc อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของ Glen Raven, Inc ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ลูกค้า หรือในลักษณะที่ลบหลู่หรือทำให้เสื่อมเสียต่อ Glen Raven, Inc เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ไม่เป็นของ Glen Raven Materials Solutions, LLC Glen Raven, Inc หรือบริษัทในเครือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจหรืออาจไม่ได้อยู่ในเครือ เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนโดย Glen Raven Materials Solutions, LLC หรือบริษัทในเครือ