วิธีทำความสะอาด - ผ้า Sunbrella

วิธีทำความสะอาด

ผ้า Sunbrella ทั้งหมด®ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรวมเอาการออกแบบและประสิทธิภาพการทำงานสูงสูด สำหรับการบำรุงรักษาผ้า Sunbrella ของคุณง่าย ๆ ในแต่ละวัน :

  1. ใช้แปรงปัดฝุ่นออก
  2. ฉีดพ่นย้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำผสมกับสบู่อ่อน ๆ
  3. ใช้ฟองน้ำหรือแปรงขนอ่อนทำความสะอาด
  4. ปล่อยให้น้ำยาทำความสะอาดซึมเข้าไปในผ้า
  5. ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด
  6. ผึ่งลมให้แห้ง
กลับ
การระบุวิธีการกำจัดคราบฝังลึกออกจากผ้า Sunbrella อย่างรวดเร็ว
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/3 cup white vinegar per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/2 cup - 1 cup white vinegar per 1 gallon water.
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/2 cup - 1 cup ammonia per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Apply cornstarch as an absorbent, remove excess with a straight edge, clean up residual with dishwashing liquid and water.
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
Vacuum, then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Treat with isopropyl alcohol. Then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/2 cup hydrogen peroxide per 1 gallon water.
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
Treat with isopropyl alcohol. Then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Treat with volatile solvent (acetone 100%). Then clean with soap and water and rinse thoroughly.
คำแนะนำ:
Treat with CLR® and rinse thoroughly.
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water and rinse thoroughly.
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1 cup bleach per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Apply heated iron over towel. Apply cornstarch as an absorbent, remove excess with a straight edge, clean up residual with dishwashing liquid and water.
คำแนะนำ:
Treat with solvent to soften and remove as much of the tree sap as possible. Repeat as necessary. Then clean with soap and water and rinse thoroughly to remove solvent.
คำแนะนำ:
Apply heated iron over towel. Treat with isopropyl alcohol. Then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
คำแนะนำ:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid, 1/3 cup white vinegar and 1/2 cup - 1 cup isopropyl alcohol or hydrogen peroxide per 1 gallon water.
ชมวิดีโอ