วิธีทำความสะอาด - ผ้า Sunbrella

วิธีทำความสะอาด

ผ้า Sunbrella ทั้งหมด®ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรวมเอาการออกแบบและประสิทธิภาพการทำงานสูงสูด สำหรับการบำรุงรักษาผ้า Sunbrella ของคุณง่าย ๆ ในแต่ละวัน :

  1. ใช้แปรงปัดฝุ่นออก
  2. ฉีดพ่นย้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำผสมกับสบู่อ่อน ๆ
  3. ใช้ฟองน้ำหรือแปรงขนอ่อนทำความสะอาด
  4. ปล่อยให้น้ำยาทำความสะอาดซึมเข้าไปในผ้า
  5. ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด
  6. ผึ่งลมให้แห้ง
กลับ
การระบุวิธีการกำจัดคราบฝังลึกออกจากผ้า Sunbrella อย่างรวดเร็ว
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยกับน้ำส้มสายชูกลั่นหนึ่งในสามของถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยกับน้ำส้มสายชูกลั่นครึ่งถ้วย - หนึ่งถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยของต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของและแอมโมเนียครึ่ง - หนึ่งถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ทาแป้งข้าวโพดเป็นตัวดูดซับ ขูดเอาคราบออกด้วยวัสดุที่มีขอบเป็นแนวตรง จากนั้นล้างเศษที่เหลือออกด้วยน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำสะอาด
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ขจัดคราบด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ จากนั้นทำความสะอาดด้วยการผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน และล้างน้ำออกให้สะอาดหมดจด
ชมวิดีโอ
คำแนะนำ:
ขจัดคราบด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ จากนั้นทำความสะอาดด้วยการผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ขจัดคราบด้วยสารระเหย (แอซีโทน 100%) จากนั้นทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ และล้างน้ำออกให้สะอาดหมดจด
คำแนะนำ:
ขจัดคราบด้วย CLR® และล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่ว
คำแนะนำ:
Combine one fourth cup dishwashing liquid per one gallon water and rinse thoroughly.
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วย และสารฟอกขาวหนึ่งถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ใช้เตารีดร้อนหุ้มด้วยผ้าขนหนู ทาแป้งข้าวโพดเป็นตัวดูดซับ ขูดเอาคราบออกด้วยวัสดุที่มีขอบเป็นแนวตรง จากนั้นล้างเศษที่เหลือออกด้วยน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำสะอาด
คำแนะนำ:
Treat with solvent to soften and remove as much of the tree sap as possible. Repeat as necessary. Then clean with soap and water and rinse thoroughly to remove solvent.
คำแนะนำ:
ใช้เตารีดร้อนหุ้มด้วยผ้าขนหนู ขจัดคราบด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ จากนั้นทำความสะอาดด้วยการผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
คำแนะนำ:
ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งในสี่ของถ้วย น้ำส้มสายชูกลั่นหนึ่งในสามของถ้วยและไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ครึ่งถ้วย - หนึ่งถ้วย หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หนึ่งถ้วยต่อน้ำหนึ่งแกลลอน
ชมวิดีโอ