Cách vệ sinh – Vải Sunbrella

Cách làm sạch

Toàn bộ vải Sunbrella® được tạo ra để kết hợp thiết kế và hiệu quả ở mức cao nhất. Để dễ dàng bảo dưỡng vải Sunbrella của bạn hàng ngày:

  1. Chải sạch bụi bẩn.
  2. Xịt dung dịch xà phòng làm sạch nhẹ.
  3. Sử dụng bàn chải lông mềm để tẩy rửa.
  4. Để dung dịch tẩy rửa ngấm vào vải.
  5. Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
  6. Để khô tự nhiên.
quay lại
Nhanh chóng xác định cách loại bỏ các vết bẩn cứng đầu khỏi vải Sunbrella
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/3 cup white vinegar per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/2 cup - 1 cup white vinegar per 1 gallon water.
Xem video
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
Xem video
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/2 cup - 1 cup ammonia per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Apply cornstarch as an absorbent, remove excess with a straight edge, clean up residual with dishwashing liquid and water.
Xem video
Hướng dẫn:
Vacuum, then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Treat with isopropyl alcohol. Then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1/2 cup hydrogen peroxide per 1 gallon water.
Xem video
Hướng dẫn:
Treat with isopropyl alcohol. Then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Treat with volatile solvent (acetone 100%). Then clean with soap and water and rinse thoroughly.
Hướng dẫn:
Treat with CLR® and rinse thoroughly.
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water and rinse thoroughly.
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid and 1 cup bleach per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Apply heated iron over towel. Apply cornstarch as an absorbent, remove excess with a straight edge, clean up residual with dishwashing liquid and water.
Hướng dẫn:
Treat with solvent to soften and remove as much of the tree sap as possible. Repeat as necessary. Then clean with soap and water and rinse thoroughly to remove solvent.
Hướng dẫn:
Apply heated iron over towel. Treat with isopropyl alcohol. Then clean with 1/4 cup dishwashing liquid per 1 gallon water.
Hướng dẫn:
Combine 1/4 cup dishwashing liquid, 1/3 cup white vinegar and 1/2 cup - 1 cup isopropyl alcohol or hydrogen peroxide per 1 gallon water.
Xem video