Cách vệ sinh – Vải Sunbrella

Cách làm sạch

Toàn bộ vải Sunbrella® được tạo ra để kết hợp thiết kế và hiệu quả ở mức cao nhất. Để dễ dàng bảo dưỡng vải Sunbrella của bạn hàng ngày:

  1. Chải sạch bụi bẩn.
  2. Xịt dung dịch xà phòng làm sạch nhẹ.
  3. Sử dụng bàn chải lông mềm để tẩy rửa.
  4. Để dung dịch tẩy rửa ngấm vào vải.
  5. Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
  6. Để khô tự nhiên.
quay lại
Nhanh chóng xác định cách loại bỏ các vết bẩn cứng đầu khỏi vải Sunbrella
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát và 1/3 chén dấm trắng mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát và ½ chén - 1 chén dấm trắng cho mỗi 1 gallon nước.
Xem video
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát mỗi 1 gallon nước.
Xem video
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát và ½ chén - 1 chén a-mô-ni-ác cho mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Dùng bột ngô rải lên trên vết bẩn để cho ngấm, loại bỏ phần bột ngô thấm bẩn bằng dụng cụ có cạnh thẳng, vệ sinh phần còn lại bằng nước rửa chén và nước.
Xem video
Hướng dẫn:
Hút bụi, sau đó tẩy sạch bằng ¼ chén nước rửa bát cho mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Hãy dùng rượu cồn isopropyl. Sau đó, tẩy sạch bằng ¼ chén nước rửa bát cho mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát mỗi 1 gallon nước và rửa thật kỹ.
Xem video
Hướng dẫn:
Hãy dùng rượu cồn isopropyl. Sau đó, tẩy sạch bằng ¼ chén nước rửa bát cho mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Sử dụng dung môi dễ bay hơi (acetone 100%). Sau đó vệ sinh bằng xà phòng và nước và xả thật kỹ
Hướng dẫn:
Sử dụng CLR® và xả thật kỹ.
Hướng dẫn:
Combine one fourth cup dishwashing liquid per one gallon water and rinse thoroughly.
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát và 1 chén thuốc tẩy cho mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Sử dụng miếng sắt nóng có quấn khăn. Dùng bột ngô rải lên trên vết bẩn để cho ngấm, loại bỏ phần bột ngô thấm bẩn bằng dụng cụ có cạnh thẳng, vệ sinh phần còn lại bằng nước rửa chén và nước.
Hướng dẫn:
Treat with solvent to soften and remove as much of the tree sap as possible. Repeat as necessary. Then clean with soap and water and rinse thoroughly to remove solvent.
Hướng dẫn:
Sử dụng miếng sắt nóng có quấn khăn. Hãy dùng rượu cồn isopropyl. Sau đó, tẩy sạch bằng ¼ chén nước rửa bát cho mỗi 1 gallon nước.
Hướng dẫn:
Pha ¼ chén nước rửa bát và 1/3 chén giấm trắng và ½ chén - 1 chén cồn isopropyl hoặc nước oxy già mỗi 1 gallon nước.
Xem video