Chính sách Liên kết – Vải Sunbrella

Chính sách liên kết

Chính sách liên kết

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã mua và ủng hộ vải Sunbrella®, cũng như hy vọng rằng thông tin về các loại vải của chúng tôi trên trang web Sunbrella sẽ hỗ trợ bạn phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Glen Raven, Inc. có quyền thay đổi trang web Sunbrella và chính sách liên kết này tại bất kỳ thời điểm nào.
Để thiết lập một liên kết tới trang web Sunbrella, chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ những điều sau đây:

  • Bạn có thể truy cập vào trang web của Sunbrella từ logo của chúng tôi, tên thương mại Sunbrella, một cụm từ chung chung như ”Để biết thêm thông tin về các loại vải Sunbrella, hãy truy cập trang web của sản phẩm tại địa chỉ www.sunbrella.com” hoặc một cụm từ cụ thể hơn như ”Chăm sóc và làm sạch vải Sunbrella.” Bạn không thể sử dụng bất kỳ đối tượng đồ họa nào khác để thiết lập được liên kết với trang web.
  • Bạn được phép tạo liên kết tới các trang hoàn chỉnh của trang web Sunbrella nhưng không được tạo liên kết tới các yếu tố trang riêng lẻ, ví dụ như các đối tượng Flash, hình ảnh, khối văn bản, v.v.
  • Bạn không được nhúng liên kết của mình tới trang web Sunbrella trong một khung trong trang web của bạn. Liên kết tới trang web Sunbrella phải được mở trong cửa sổ duyệt hoàn chỉnh.
  • Trang web của bạn phải nêu rõ rằng (các) sản phẩm của bạn được làm từ vải Sunbrella không có nghĩa là (các) thành phẩm của bạn được Sunbrella hay Glen Raven, Inc. cấp phép.
  • Liên kết sẽ không khiến Sunbrella hay Glen Raven, Inc. phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với mọi bảo hành bằng văn bản hay ngụ ý mà bạn đưa ra với thành phẩm của mình.
  • Việc tạo liên kết và sử dụng trang web Sunbrella biểu thị bạn chấp nhận những yêu cầu này.
  • Toàn bộ thông tin chứa trong trang web này đều thuộc bản quyền của Glen Raven, Inc. Nghiêm cấm sử dụng trái phép trang web này.