Chính sách Quyền riêng tư – Vải Sunbrella

Chính sách quyền riêng tư

Glen Raven Materials Solutions, LLC cam kết tuân hành thực hành thông tin công bằng và bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.

Chính sách Quyền riêng tư này được đưa ra nhằm giải thích về những thông tin chúng tôi sẽ thu thập và cách các thông tin đó được sử dụng. Với việc sử dụng trang web, bao gồm vào xem tất cả nội dung; gửi thông tin liên lạc; hoặc đăng ký nhận thêm thông tin, quý vị chấp nhận các quy tắc thực hành được miêu tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Khi quý vị vào xem trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi và thông tin được thu thập thụ động hoặc tự động từ quý vị. Trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi đề cập đến tất cả những thông tin như vậy là "Thông tin".

Thông tin Quý vị Cung cấp Cho Chúng tôi. Trên trang web, quý vị có thể yêu cầu cung cấp thông tin, đăng ký một dịch vụ như bản tin, hoặc đăng ký để đặt mua sản phẩm. Để cung cấp các dịch vụ này, quý vị có thể cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chẳng hạn như: tên, địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại.

Thông tin Được Thu thập Thụ động hoặc Tự động. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (“Đối tác”) có thể sử dụng các phương tiện tự động để thu thập các loại Thông tin khác nhau về quý vị, máy tính của quý vị hoặc thiết bị khác được sử dụng để vào xem trang web của chúng tôi. Danh sách đại diện, không đầy đủ về các loại thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm: địa chỉ giao thức mạng hoặc Internet và loại browser quý vị đang sử dụng (thí dụ: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), loại hệ điều hành quý vị đang sử dụng, (thí dụ: Microsoft Windows hoặc Mac OS), tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý vị (thí dụ: Comcast, Verizon hoặc AT&T), mạng di động, số nhận diện thiết bị, cài đặt thiết bị, cài đặt browser, các trang web của trang web quý vị đã vào xem, trang web đã vào xem trước và sau khi quý vị vào xem trang web của chúng tôi, loại thiết bị cầm tay hoặc thiết bị di động được sử dụng để xem trang web của chúng tôi (thí dụ: iOS, Android), thông tin vị trí địa lý và nội dung và quảng cáo quý vị đã vào xem, xem, chuyển tiếp và/hoặc nhấp vào.

Sử dụng Thông tin Thu thập được

Cookie và các Công nghệ Khác. Để nâng cao trải nghiệm trong mạng của quý vị, chúng tôi và Đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác để chạy trang web hoặc để quảng cáo sản phẩm cho quý vị khi quý vị vào xem các trang web hoặc ứng dụng khác. Cookie là các tập tin nhỏ được browser web của quý vị lưu trữ để duy trì các tùy chọn của quý vị. Những công nghệ này cũng có thể được sử dụng để phân tích cách quý vị tương tác với trang web và các nơi khác, và nói chung, để tìm hiểu thêm về quý vị và những dịch vụ hoặc ưu đãi trên trang web mà quý vị có thể muốn nhận.

Thí dụ, chúng tôi có thể sử dụng Google AdWords Remarketing và các công cụ công nghệ theo dõi khác cho phép chúng tôi điều chỉnh tiếp thị để phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị và chỉ hiển thị quảng cáo, đặc biệt trên Mạng hiển thị của Google có liên quan đến quý vị.

Các cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác không nhận diện quý vị hoặc cấp quyền vào xem vào máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị.

Nếu quý vị không muốn thấy quảng cáo từ các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã vào xem trên trang web này, vui lòng xem các cách dưới đây để chọn không tham gia:

 • • Lựa chọn hủy sử dụng các cookie của Google bằng cách vào xem Google’s Ads Settings.
 • Lựa chọn hủy sử dụng cookie của các nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách vào xem Network Advertising Initiative opt-out page.
 • Hạn chế, chặn hoặc xóa cookie thông qua cài đặt browser web của quý vị.
 • Disabling cookies through the Cookie Preferences link in the footer of our site.

Quý vị cũng có thể vào xem https://www.aboutcookies.org để biết thêm thông tin về cách quản lý và xóa cookie. Xin lưu ý rằng nếu quý vị tắt cookie, trang web có thể không hoạt động đúng chức năng đã đặt ra và việc sử dụng trang web của quý vị có thể bị hạn chế.

Sử dụng Khác. Chúng tôi, cùng với các Đối tác của chúng tôi, cũng có thể sử dụng Thông tin để:

 • cung cấp và liên lạc với quý vị về trang web hoặc tài khoản của quý vị với chúng tôi;
 • đáp ứng các yêu cầu của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu về bản tin và thông báo;
 • trả lời các truy vấn của quý vị;
 • liên lạc với quý vị về các sản phẩm, chương trình hoặc trang web khác mà chúng tôi tin rằng quý vị có thể quan tâm;
 • thực thi các điều khoản pháp lý quản lý việc sử dụng trang web của quý vị;
 • ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trên hoặc thông qua trang web;
 • tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa quảng cáo, ưu đãi và nội dung được cung cấp cho quý vị dựa trên lượt vào xem và/hoặc việc sử dụng trang web này hoặc các trang web trong mạng hoặc di động, các ứng dụng, nền tảng hoặc trang web khác và phân tích hiệu suất của những quảng cáo, ưu đãi và nội dung đó, cũng như sự tương tác của quý vị với những quảng cáo, ưu đãi và nội dung đó; hoặc
 • thực hiện phân tích về cách bạn sử dụng trang web và phân tích người dùng khác.

Dữ liệu của Quý vị; Quyền lợi của Quý vị

Quý vị có thể dùng các quyền của mình để:

 • xem lại bản sao Thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi;
 • yêu cầu cập nhật hoặc thay đổi Thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi; hoặc
 • yêu cầu xóa Thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi.

Quý vị có quyền hủy đăng ký hoặc rút lại chấp thuận bất cứ lúc nào. Để thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến liên quan đến chính sách quyền riêng tư này hoặc việc chúng tôi sử dụng Thông tin, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ privacypolicy@glenraven.com.

Bảo mật Thông tin Thu thập được

Glen Raven Materials Solutions, LLC chỉ sử dụng Thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn cho mục đích trao đổi giữa quý vị, công ty chúng tôi, các công ty con và Đối tác của chúng tôi.

Thông tin của quý vị sẽ không được (i) bán cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào; hoặc (ii) được chia sẻ với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào trừ khi được cho phép trong chính sách này hoặc việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của luật pháp hoặc tuân theo lệnh của tòa án.

Toàn bộ thông tin đều được lưu trữ trên máy chủ, được bảo vệ bằng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại.

Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc xử lý Thông tin của người dùng dưới 13 tuổi. Trên thực tế, trang web chỉ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên.

Liên kết bên ngoài

Trang web này chứa liên kết tới các trang web khác và Glen Raven Materials Solutions, LLC không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thực tiễn kinh doanh của những trang web này.

Thay đổi và Cập nhật Chính sách Quyền riêng tư

Glen Raven Materials Solutions, LLC có quyền bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi chính sách quyền riêng tư này tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo. Thay đổi trong chính sách có hiệu lực sau khi đăng lên trang web. Vui lòng định kỳ xem lại chính sách này để xem có bất kỳ cập nhật hay thay đổi nào hay không. Các điều khoản của chính sách quyền riêng tư sẽ được điều chỉnh theo luật của Tiểu bang Bắc Carolina, bất kể các nguyên tắc xung đột luật và địa điểm xét xử chuyên biệt cho bất kỳ tranh chấp pháp lý nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này sẽ là các tòa án của tiểu bang và liên bang đặt tại Bắc Carolina.