การทำความสะอาด Sunbrella Alloy | ผ้า Sunbrella

การทำความสะอาดผ้า Sunbrella® Alloy

วิธีการทำให้ผ้าสำหรับกันแดด Sunbrella ที่มีส่วนผสมของพีวีซี ดูดีอยู่เสมอ และเพื่อชะลอความจำเป็นในการทำความสะอาดคราบฝังลึก คือการดูแลผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม การทำความสะอาด ควรทำโดยปัดสิ่งสกปรกออกก่อนที่จะฝังลงไปในเนื้อผ้า

ดาวน์โหลด PDF คู่มือการทำความสะอาด

การทำความสะอาดแบบทั่วไปหรือสกปรกน้อย

 • ใช้แปรงปัดฝุ่นออก
 • ใช้ท่อฉีดน้ำล้าง
 • เตรียมสารสะลายสำหรับทำความสะอาดจากน้ำสบู่อ่อน เช่น น้ำยาล้างจาน Woolite หรือ Dawn
 • ใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
 • ปล่อยให้น้ำยาทำความสะอาดซึมเข้าไปในผ้า
 • ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด
 • ผึ่งลมให้แห้ง

การทำความสะอาดคราบฝังลึกและเชื้อรา

ผ้า Sunbrella ไม่ได้ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี แต่เชื้อราอาจเจริญเติบโตได้บนสิ่งสกปรกหรือสารแปลกปลอมอื่นที่ไม่ได้เอาออกจากผ้า ทำความสะอาดคราบฝังลึก :

 • เตรียมสารสะลายจากสารฟอกขาวจำนวน 1 ถ้วยและน้ำสบู่อ่อนหนึ่งในสี่ของถ้วยต่อน้ำสะอาดหนึ่งแกลลอน
 • ปล่อยส่วนผสมให้ซึมเข้าผ้าเป็นเวลา 15 นาที
 • ขจัดคราบด้วยฟองน้ำหรือผ้าสะอาด
 • ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำสบู่จะออกหมด
 • ปล่อยให้ผ้าแห้งสนิทด้วยการผึ่งลม
 • หากปัญหาคราบฝังลึก และ/หรือเชื้อราค่อนข้างรุนแรง อาจเพิ่มปริมาณสารฟอกขาวให้มากขึ้นได้
 • สามารถใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดคราบฝังลึกเฉพาะจุด โดยใช้ฟองน้ำหรือผ้า

กรุณาอย่าใช้การซักแห้งผ้า Sunbrella

อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนผสมหลัก กับผ้าสำหรับกันแดด Sunbrella ที่มีส่วนผสมของพีวีซี เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เก่าเร็วหรือทำให้ผ้าเสื่อมคุณภาพได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึง สารเคมี เช่น แอซีโทน เชื้อเพลิงเหลว ทินเนอร์ผสมสี น้ำมันก๊าด หรือ น้ำมันสน