Rengöring av Sunbrella marintyger | Sunbrella tyger

Rengöring av Sunbrella® marintyger

Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella-tyget i gott skick är att spola av tyget varje månad med rent vatten. Det bidrar till att smuts inte tränger djupare in i tyget och minskar behovet av tätare grundlig rengöring. I de flesta miljöer behövs en grundlig rengöring vartannat eller vart tredje år.

Ladda ner rengöringsinstruktioner (PDF)

När det är dags för grundlig rengöring kan Sunbrella-tyget sitta kvar på en båt om storleken tillåter, eller tas av för rengöring på kajen.

Allmän eller lätt rengöring

Följ dessa steg vid rengöring av Sunbrella-tyget som sitter kvar på båten:

 • Borsta bort lös smuts.
 • Spola av.
 • Förbered en rengöringslösning med vatten och milt rengöringsmedel, t.ex. Woolite eller Dawn flytande diskmedel.
 • Använd en borste med mjuk borst för att rengöra tyget.
 • Låt rengöringslösningen sjunka in i tyget.
 • Skölj noga tills alla rester av såpan har försvunnit.
 • Lufttorka.
 • Beroende på tygets ålder kan efterbehandling vara överflödigt.

Om svåra fläckar sitter kvar, t.ex. mögel, kan en blandning av blekmedel och diskmedel användas för punktrengöring. För takavrinning eller liknande fläckar kan ett starkare avfettningsmedel behövas.

Grundlig rengöring för besvärliga fläckar och mögel

Sunbrella-tygerna motstår som regel mögeltillväxt, men mögel kan växa i smuts och andra främmande ämnen som inte tas bort från tyget. Rengöring av besvärliga fläckar:

 • Förbered en lösning med 2 dl blekmedel och 0,5 dl milt diskmedel per 4 l vatten.
 • Låt blandningen sugas in i tyget i upp till 15 minuter.
 • Torka bort fläcken med en svamp eller ren handduk. OBS! Detta steg bör undvikas vid rengöring av den belagda sidan (baksidan) på Sunbrella Plus, Supreme eller Clarity.
 • Skölj noga tills alla rester av såpan har försvunnit.
 • Lufttorka.

OBS! Var försiktig vid rengöring av den belagda sidan (undersidan) av Sunbrella Plus, Supreme eller Clarity med den rekommenderade blekmedelslösningen. Den belagda sidan av tyget ska endast sprejas med den rekommenderade blekmedelslösningen och sköljas noga.

Återbehandla Sunbrella-tyger

Sunbrella-tyger är behandlade med en särskild vatten- och fläckavstötande beläggning som är utformad för att hålla i många år, men det kan vara nödvändigt att fylla på den efter mycket grundlig rengöring. Glen Raven® rekommenderar produkten 303® Fabric Guard som säljs i USA och Tex’Aktiv, som säljs internationellt.

Applicering av återbehandling:
 • Rengör Sunbrella-tyget med hjälp av någon av de rekommenderade rengöringsmetoderna.
 • Låt Sunbrella-tyget lufttorka tills det är helt torrt.
 • Applicera återbehandlingen i ett välventilerat utrymme genom att följa instruktionerna på förpackningen.

Professionell rengöring

Det kan finnas professionella rengöringsföretag som åtar sig det. Vid utvärdering av ett rengöringsföretags tjänster bör du fråga efter deras erfarenhet av att arbeta med Sunbrella-tyger och deras kunskap om kraven på rengöring och efterbehandling.