Create RMS shipping label

Recycle
My Sunbrella®

Any Sunbrella brand fabric will be accepted into the Recycle My Sunbrella program. Before packing for shipment, please remove any zippers, grommets, rope, vinyl, foam, or fittings that may be attached. The fabric should be clean and dry. Use the form on this page to create your shipping label. Thank you!

Create a shipping label for the Recycle My Sunbrella program.

Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, quý vị chấp nhận Chính sách Quyền riêng tưĐiều khoản Sử dụng sửa đổi của chúng tôi.


Tài liệu RMS của bạn sẽ được chuẩn bị sau khi nhấp vào nút ”Gửi”. Liên kết tải về sẽ xuất hiện trong màn hình tiếp theo. Adobe Acrobat Reader cần thiết để mở/in tài liệu RMS của bạn.