Decorative Resource Partner Collections
Một bộ sưu tập vải hiện được cung cấp qua hệ thống Đối tác Nguồn Sản phẩm Trang trí của Sunbrella

Decorative Resource Partner Collections

Decorative Resource Partner Collections

Bộ Sưu tập Vải
Trang trí Độc quyền

Ngoài các bộ sưu tập vải chính của chúng tôi, rất nhiều loại vải khác của Sunbrella được trưng bày độc quyền phục vụ hoạt động thương mại thiết kế tại các phòng trưng bày trang trí trên toàn quốc. Đối tác của Sunbrella với nguồn sản phẩm trang trí phong phú cung cấp hàng ngàn loại vải với hoa văn, màu sắc và chất liệu đặc biệt cho phép các nhà thiết kế sáng tạo không gian đẹp lạ cho khách hàng của mình – cả nội thất và ngoại thất. Chủ nhà nên phối hợp cùng nhà thiết kế nội thất tại địa phương để tìm kiếm loại vải phù hợp từ các nguồn sản phẩm trang trí này.

Nguồn Sản phẩm
Trang trí của Sunbrella

Công ty Điện thoại Bộ sưu tập
CW Stockwell 800.735.6823 Exclusive Sunbrella® Collection
Ennis Fabrics 800.663.6647 Full Sunbrella Stock Collection
Holly Hunt 800.320.3145 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Sunbrella Rugs
John Robshaw Textiles 212.594.6006 x12 Exclusive Sunbrella® Collection
Kerry Joyce Textiles 323.660.4442 Exclusive Sunbrella® Collection
Keyston Bros 877.498.3344 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
Kravet Fabrics 516.752.7600 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Lee Jofa 800.453.3563 Exclusive Sunbrella® Collection
Leon's Fabrics 800.241.0956 Exclusive Sunbrella® Collection
Link 972.385.7380 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Sunbrella Rugs
Magitex 305.470.9282 Exclusive Sunbrella® Collection
Peter Dunham Textiles 310.273.6200 Exclusive Sunbrella® Collection
Pindler 800.669.6002 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Trims
Pendleton®
Richard Frinier Collection
Rose Tarlow 323.651.2202 Exclusive Sunbrella® Collection
Silver State / Alaxi 801.972.6770 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
Sunbrella Sheers
Sunbrella Trims
Stout Brothers 215.822.3388 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Trims
Trivantage 800.786.1876 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
United Fabrics 800.347.8344 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
Công ty Điện thoại Bộ sưu tập
Ardwyn Binding 973.751.4002 Sunbrella Trims
Classical Elements 336.967.3313 Sunbrella Trims
Colonial Mills, Inc. 800.343.9339 Sunbrella Rugs
The Shade Store 800.754.1455 Exclusive Sunbrella® Collection